Menu

Bert Keizer spreekt over lichaam en geest!

Bert Keizer is als arts verbonden aan de Levenseindekliniek. Hij schrijft columns in Trouw en Medisch contact en schreef in 2013 het essay voor de week van de Filosofie: Waar is de ziel?

Bestaat ons geestesleven uit niets anders dan wat gesputter tussen neuronen? Hersenonderzoekers wekken graag die indruk. Daarom goochelen deze ‘neurosofen’ graag met hersenscans: je zou daarop kunnen zien wat iemand denkt. Hersenonderzoekers die de mens reduceren tot neuronen in ons hoofd, hebben het mis. De mens bestaat, met zijn vrije wil, zijn emoties, met al zijn grilligheden,,,,,